Oppgave

Oppgave: etikk og kvalitet

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Vekt.Etikk og kvalitet.

I oppgavene nedenfor skal du sette deg inn i produksjons- og arbeidsforholdene til større kjeder / bedrifter som du kjenner til, og si noe om kvaliteten på ulike produkter. Du skal også reflektere over dine egne valg rundt kvaliteten på produktet.

Arbeidsform: Individuell

Tid: Ca. 5 skoletimer

TeoriEtikk og kvalitet  

 Oppgaver

 1. Ta for deg en bedrift / en kjede der du har handlet et av plaggene du har på deg nå, og gjør deg kjent med bedriften / kjeden. Skriv en liten tekst der du sier noe om:
  • hvilken bedrift / kjede som har laget plagget du har valgt 
  • hvor plagget blir produsert 
  • hvilke arbeids- og produksjonsforhold plagget er laget under 
  • hvilket materiale plagget er laget av, og hvilken kvalitet som er knyttet til det
 2. Ta utgangspunkt i oppgave 1, og ta for deg en bruksgjenstand du har hjemme (stol, bord, bakebolle, kjøkkenmaskin…). Skriv en tekst med samme innhold som i oppgave 1.

 3. Ta for deg et produkt du har laget, og skriv en kort tekst der du gjør rede for produksjonsprosessen, og kvaliteten på produktet ditt.

Vurdering

Kompetansemål:

 • Dokumentere og kvalitetssikre egen produksjon og kompetanse på en hensiktsmessig måte (vurderingskriterier ).

 Innlevering og vurdering av:

 • Skriftlig tekst til oppgave 1, 2 og 3.
Relatert innhold

Oppgave