Oppgave

Oppgave: markedsundersøkelse

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Intervju av ulike mennesker.Intervju er en form for markedsundersøkelse.

I denne oppgaven skal du gjøre deg kjent med hvilke trender som finnes i markedet. Du velger selv hvilke områder i markedet du skal undersøke, og resultatene du kommer frem til, skal presenteres muntlig.

Arbeidsform: Individuell eller grupper

Tid: Ca. 10 skoletimer

Teori: Markedsundersøkelse  

Oppgave

  1. Ta for deg et område i markedet som du interesserer deg for (klær, interiør, smykker eller lignende), og lag et intervju eller en spørreundersøkelse med minimum 5 spørsmål.
    • Målet med intervjuet / spørreundersøkelsen er å finne ut hva folk ønsker innenfor det valgte området. Hva er trenden?
  2. Gjennomfør intervjuet / spørreundersøkelsen. Tenk over hvilken målgruppe du tar for deg.
  3. Gå gjennom de ulike svarene du samlet inn i del 2. Lag en presentasjon og legg frem resultatene muntlig (oppgave; foredrag og digitale presentasjoner ).

Vurdering

Kompetansemål

  • Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov
  • Gjennomføre enkle undersøkelser og vurderinger av behov for håndverksprodukter og tjenester i markedet (vurderingskriterier)

 Innlevering og vurdering av:

  • Intervjuet eller spørreundersøkelsen du laget 
  • Presentasjon av resultatet
Relatert innhold

Oppgave