Oppgave

Oppgave: skriftlig vurdering av produkt

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Designer Leila HafziVurdering av et produkt.

Under er det laget et forslag til oppsett der man vurderer en oppgave og / eller et produkt. Målet er at eleven skal reflektere rundt de valgene som er gjort underveis i prosessen, og eleven skal levere en skriftlig vurdering som er presentert på en enkel og strukturert måte.

Arbeidsform: Individuell

Tid: 3 skoletimer

Teori: Vurdering  

Oppgåve; skriftleg vurdering

Nedenfor er det 4 punkter som skal være med i den skriftlige delen. Man må selv vurdere om noe ikke passer inn i oppgaven.

 1. Forside

  • Navn på oppgaven 
  • Fag 
  • Bilde av ferdig produkt 
  • Navnet ditt, skole, linje, dato / årstall
 2. Innledning

  • Her skal du skrive kort om hvilken oppgave du har arbeidet med og hva denne har gått ut på, hvilken periode du har jobbet med oppgaven i og eventuelt hvilke kompetansemål som man vurderer oppgaven opp mot
 3. Hoveddel

  • Forklar hva du har gjort i oppgaven. 
  • Reflekter over eget (eller andres) arbeid. Ta for deg farge, form, komposisjon, materiale, teknikker, verktøy og maskiner som er brukt opp mot oppgaven. 
  • Sett gjerne inn bildedokumentasjon av prosessen i det skriftlige, dersom dette er relevant.
 4. Avslutning

  • Finn frem til egne utviklingsbehov 
  • Hva har du lært som du kan bruke i andre sammenhenger? 
  • Hva kunne vært gjort annerledes?

Vurdering

Kompetansemål

 • Reflektere over og vurdere egne og andres arbeider som grunnlag for å tolke trender og finne fram til egne utviklingsbehov (vurderingskriterier).

 Innlevering og vurdering av:

 • Skriftlig del med alt innhold i oppgaven over
Relatert innhold

Oppgave