Oppgave

Oppgave: dokumentasjon

Publisert: 20.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Dame filmer med et digitalt videokamera. Foto.Digitale kamera er en fin måte å dokumentere arbeidsprosessen. 

I denne oppgaven skal du dokumentere din egen arbeidsprosess og produksjon av et ferdig produkt, ved hjelp av digitale verktøy. Du skal ta i bruk video og bilder i dokumentasjonsarbeidet. Det ferdige produktet skal bli en dokumentarfilm.

Arbeidsform: Individuell

Tid: ca. 15 skoletimer (inkludert fremvisning av ferdig video)

Teori: Dokumentasjon  

Oppgave

Ta for deg en oppgave som du har jobbet med i produksjon eller yrkesfaglig fordypning. Det er viktig at du har hatt en god arbeidsprosess og et ferdig produkt.

 1. Dokumenter prosessen ved bruk av film og bilder. Det er viktig å tenke kvalitet på bilder / film i tillegg til komposisjon, helhet, form og farge.
 2. Rediger bildene:
  • beskjær bildene, juster farge og lignende
  • egnede programmer kan være Photoshop, Picasa, Paint.net, GIMP eller lignende
 3. Rediger filmene:
  • klipp til, ta vekk lyd og lignende
  • egnede programmer kan være Movie Maker / iMovie eller lignende
 4. Sett inn bildene sammen med filmen som du har redigert. Det er viktig å tenke rekkefølge – at innholdet har en logisk progresjon og struktur. Du bør ha et bilde / en slide i starten av filmen som sier noe om hvilken oppgave du har dokumentert, og du kan godt ha noen overskrifter / kommentarer underveis (kan godt være knyttet til fagord innenfor form, materiale, fargevalg osv.).
 5. Legg til lyd og andre virkemidler for å få en god film.
 6. Vis filmen for klassen og snakk om de valgene du har foretatt med hensyn til redigering og virkemidler i filmen i tillegg til valg av digitale verktøy.

Kompetansemål

 • Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjonsarbeid i tråd med yrkesmessige behov (vurderingskriterier)

Innlevering og vurdering av:

 • Ferdig dokumentarfilm - alt i oppgaven over er jobbet med.

 

Relatert innhold

Oppgave