Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Sluttkontroll (kollasje). Foto.

Sluttkontrollen gjør vi for å forsikre oss om at installasjonen er driftssikker og forskriftsmessig utført.

I sluttkontrollen for anlegget er det viktig å få med seg at det fungerer som det skal. Før du setter på spenning, må du kontrollere at du har riktig spenningsnivå. Deretter må du finne ut om motoren går riktig vei. Du må kontrollere at alle koblinger er riktig terminert, og at alle kabler og ledninger er av riktig dimensjon. Til slutt må du rydde etter deg og kontrollere at deksler og lignende er satt på der de skal. Se også etter at komponentene er riktig merket.