Fagstoff

Oppdekkingsmåter

Publisert: 02.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

  • Alt bestikk og glass skal være pusset før det legges på bordet.
  • En må være nøye med å følge linjene når en dekker.

Et pent dekket bord med en blomsteroppsats. Foto.  

 

Det finnes mange måter å dekke et bord på. Linjeoppdekking, gruppeplassering, v-formasjon og diagonal oppdekking er tradisjonelle og vanlige metoder.

 

Linjeoppdekking

Bestikket plasseres likt med tallerkenkanten, cirka 1,5-2 cm fra bordkanten. Glassene til hovedretten står foran hovedrettens knivspiss, og så plasseres forrettsglasset på skrått nedover. Farrisglasset plasseres bak mellom hovedrettsglasset og forrettsglasset. Dessertglasset plasseres på skrått foran hovedrettsglasset.

Linjeoppdekking av tallerken og bestikk. Foto.  

Gruppeplassering

Denne måten å dekke opp på er smakfull og mye benyttet. Det er dekket til forrett, fisk, kjøtt og dessert. Kjøttbestikket legges cirka 1,5 cm fra bordkanten. Fiskebestikket legges cirka 5 cm fra bordkanten og forrettsbestikket som kjøttbestikket. Smørekniven legges på kuvertasjetten på samme linje som forrettbestikket og kjøttbestikket. Glassene til hovedretten står foran hovedrettens knivspiss. Hvitvinsglasset står litt foran og til høyre for rødvinsglasset. Dessertvinglasset plasseres slik at glassene danner en likesidet trekant. Det er viktig at stettene står like langt fra hverandre.

bilde av gruppeplassering i en oppdekking  

Oppdekking v-formasjon

Hovedrettsbestikket plasseres cirka 1,5 cm fra bordkanten. Forrettsbestikket plasseres 2,5 cm fra bordkanten, og eventuelt neste bestikk plasseres 3,5 cm fra bordplaten slik at det danner en v-formasjon.

bilde av en v-formasjonoppdekking 

Diagonal oppdekking

I denne oppdekkingen plasseres kniven og gaffelen i hovedrettsbestikket og forrettsbestikket omvendt for hverandre, slik at det danner en skrå linje.

 

Bilde av en diagonaloppdekking