Fagstoff

Sluttkontroll

Publisert: 29.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Sluttkontroll (kollasje)   

I sluttkontrollen for dette anlegget er det viktig å få med seg at anlegget fungerer som det skal. Du må kontrollere at du har riktig spenningsnivå, før du setter på spenning. Deretter må du finne ut om motoren går riktig vei når du trykker på de forskjellige startknappene. Du må kontrollere at alle koblinger er riktig terminert, og at alle kabler og ledninger har riktig dimensjon. Du må rydde etter deg og kontrollere at deksler og lignende er satt på der de skal. Kontroller også at komponentene er riktig merket.

 

Sjekkliste ved sluttkontroll