Fagstoff

Komponenter

Publisert: 28.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

 

I et anlegg for dreieretningsvender har vi flere forskjellige komponenter. Vi tar i dette oppdraget for oss komponentene vi trenger for å koble opp en dreieretningsvender av en 3-fas asynkron motor.

På de neste sidene får du en oversikt over de forskjellige komponentene brukt i denne typen anlegg.