Fagstoff

Rekkeklemme- og interntabeller

Publisert: 30.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Rekkeklemmetabell og interntabeller har mange fordeler. De brukes i hovedsak som dokumentasjon for et ferdig anlegg, men også for oppkobling og feilsøking på selve anlegget. I disse tabellene skal alle forbindelsene mellom komponenter skrives ned.

Rekkeklemmetabell

Rekkeklemmer benyttes til å knytte sammen et styreskap med kabler som skal trekkes ut fra skapet. En automatiker kan dermed bygge skapet på et tavleverksted for så å ta det med til stedet der skapet skal plasseres. Derfra kan en trekke kabler fra styreskap til motor og styrepanel.

Motoranlegg. Foto.     

 

Skjemaet til venstre viser en arrangementstegning. Den forteller hvordan komponentene er plassert internt (i styreskap) og eksternt (motor og panel). Dette er utgangspunktet for rekkeklemmetabellen. Etter at skapet er montert, kan kabler trekkes til motor og til styrepanel, som vist på skjema. Rekkeklemmetabellen bruker vi deretter for å vise hvor ledningene i kablene skal kobles og hvor kablene skal kobles til.

 

Interntabeller

Alle forbindelser skal skrives ned. Da må vi også ta med alle forbindelsene som ikke kommer fram i rekkeklemmetabellen. Dette kalles for interne forbindelser. Noen forbindelser er inne i styreskapet, andre forbindelser kan være ute i anlegget.

Interntabell inne i styreskapet

Fra
Til
Videre til
Videre til

- F1:2

- Q1:1

- Q2:1

 

- F1:4

- Q1:3

- Q2:3

 

- F1:6

- Q1:5

- Q2:5

 

Disse forbindelsene er på oversiden av kontaktor 1 og 2 (-Q1 og –Q2).


Fra
Til
Videre til
Videre til

- Q1:2

- F2:1

- Q2:6

 

- Q1:4

- F2:3

- Q2:4

 

- Q1:6

- F1:5

- Q2:2

 

Disse forbindelsene er på undersiden av kontaktorene ned til det termiske vernet.

 

Ser du godt etter på skjemaet nå, har vi skrevet ned alle forbindelsene på hovedstrømskjemaet. Noen forbindelser er i rekkeklemmetabellen, og noen er i de interne forbindelsene. Det samme må gjøres i styrestrømskjemaet.