Fagstoff

Henvisningssystemet

Publisert: 28.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Termisk vern. Foto.  

Henvisningssystemet er et hjelpemiddel for å finne fram i tegninger på en entydig og systematisk måte.

 Ser vi på det termiske vernet nedenfor, er alle tilkoblingene på samme plass. Men på tegningen derimot er hovedkontaktene på hovedstrømsskjema side 1. Mens hjelpekontaktene er på styrestrømsskjema side 2. Termisk vern. Foto.   Merker vi tegningene etter henvisningssystemet vil dette hjelpe oss med å finne frem på tegninger. Ser vi på rammen som er rundt selve tegningen, kan vi se at den horisontalt er delt inn i tall, 1,2,3, osv. og vertikalt er delt inn i bokstaver A, B, C, osv. Dette kaller vi for strømsone. Vises på tegningen nedenfor.