Fagstoff

Standarder og symboler

Publisert: 22.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Elektriker. Foto.  

Denne leksjonen tar for seg noen av de forskjellige standarder og symboler som brukes i et automatiseringsanlegg. Anleggene kan være store og komplekse, og de kan være små og oversiktlige. Det er viktig at alle forstår tegninger og dokumentasjon likt, slik at det ikke blir misforståelser. Derfor er det å bruke standarder viktig.

NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) er den norske organisasjonen som tilrettelegger de europeiske og internasjonale reglene til norske forhold og samarbeider med de europeiske og internasjonale standardiseringskomiteene; CENELEC og IEC.

Tegningene har et tittelfelt og rammer med bokstav og-/eller- tallmerking for å henvise til spesifikke deler av arket.

For å gjøre det enklere å finne fram i store og kompliserte tegninger benyttes de såkalte: Referansesystemet og henvisningssystemet.