Fagstoff

Gjennomføring

Publisert: 22.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Gjennomføring. Bildekollasje.

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av praktisk arbeid, utarbeide anleggsdokumentasjon ved hjelp av allerede produserte skjema, samt utføre beregninger for motor. Nedenfor finner du en oversikt over de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Nedenfor er de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Praktiske arbeider:

  • Koble opp styreskap med tilhørende komponenter
  • Koble opp en dreiretningsvender ved hjelp av 2 kontaktorer styrt med brytere, deretter utvidelse av anlegget med indikasjonslamper og alarmer.

Du skal i tillegg utføre målinger i sluttkontrollen.

Anleggsdokumentasjon:

Hovedstrømskjema og styrestrømskjema for dreiretningsvender. Viktig med rett symboler og korrekt henvisningssytem i tegningene. Du skal også fylle ut rekkeklemmetabell og interntabell for oppkoblingen din.

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at den komplette installasjon er med, inklusiv lamper som indikerer drift og stopp.

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Viktige momenter her å skru godt til i alle koblinger, og sjekke at koblinger er varige og solide. Plassering av komponenter og utførelse av gjennomføringer og tilkoblinger. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den