Fagstoff

Verneutstyr

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

Du er pliktig til å bruke verneutstyr etter arbeidsgiverens instrukser.

Ulike typer verneutstyr som brukes i kokk- og servitørfag. Foto.Verneutstyr kokk-servitørfag 

I HMS-lovgivningen stilles det krav om bruk av verneutstyr når man utfører visse typer arbeid. Hvilket personlig verneutstyr som skal benyttes, må sees i sammenheng med hvilken type arbeid det gjelder, og i hvilket miljø det skal utføres.

 

En kokk i uniform står med hendene krysset foran brystet. Foto.Kokkeuniformen er med på å beskytte deg mot skader på kjøkkenet. 

En svart vernesko. Foto.Gode arbeidssko er viktig på jobb. Noen ganger vil det være behov for vernesko med ekstra beskyttelse for foten.


Vernebriller og åndedrettsmaske. Foto.Vernebriller og enkel åndedrettsmaske. 

En hanskekledd kokk holder en varm form med roastbeef. Foto.Kokker må bruke beskyttelseshansker ved håndtering av varmt utstyr. 

 

En boks med rengjøringsmidler og gummihansker. Foto.Hansker må benyttes ved rengjøring.  

Arbeidsgiveren har ansvar for at det er nødvendig verneutstyr tilgjengelig og at arbeidstakeren har fått nødvendig opplæring i bruken av det. Arbeidstakeren har på sin side plikt til å bruke verneutstyr etter instruks fra arbeidsgiveren. Les mer i kap.15 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

I kokk- og servitørfag vil verneutstyr bestå av:

Uniform

Du har kanskje ikke tenkt på at uniformen er en del av det personlige verneutstyret ditt? En kokkejakke bør være laget i bomull som forkuller ved eksponering for ild, og ikke polyester som vil smelte. Jakken skal være laget slik at den er enkel å vri av seg om en er uheldig og søler varm væske eller om den tar fyr.

Sko

Både kokker og servitører går og står mye i arbeidet sitt, og er derfor avhengige av gode sko som hindrer belastningsskader. Skoene må i tillegg sikre deg på jobben: De må være sklisikre, det er mye vannsøl på et kjøkken og i oppvasken. Skotøyet må tåle vannsprut, slik at skoene beskytter deg om det skulle sprute varm væske på føttene.

Noen kokker/servitører kan ha bruk for vernesko der det foregår sjauing av tunge løft som kasser og ølfat. Vernesko benyttes for å unngå klemmeskader og inntrenging av skarpe gjenstander. Skoen er utrustet med tåhette av stål.

Vernebriller

Ved rengjøring av ovner og komfyrer med sterke rengjøringsmidler som ovnsrens, må man beskytte øynene mot farlig kjemikaliesprut.

Åndedrettsvern

Når man rengjør med sterke rengjøringsmidler som for eksempel  ovnsrens som sprayes på, må man bruke en maske som beskytter deg fra å puste inn farlige gasser og kjemikalier. En slik maske kan også benyttes når man heller store sekker med mel over i beholdere, slik at man beskyttes mot å puste inn melstøvet.

Arbeidshansker

Vi har flere ulike typer arbeidshansker avhengig av hvilket arbeid som skal utføres.

  • Enkle hansker som brukes i arbeidssituasjoner med lav risiko. Det vil for eksempel si gummihansker som brukes når du skal rengjøre, de beskytter deg mot varmen i vannet, og mot rengjøringsmidler som kan tørke ut huden og føre til eksem. Eller det kan være engangshansker som brukes når du arbeider med ulike råvarer som har mye salt eller syre som kan irritere huden.
  • Tykke hansker som beskytter deg mot kraftig varme, som når du skal ta varme brett ut av steikeovnen. Disse kan være laget av ulike materialer som bomull eller lær. Tykke hansker brukes også ved rydding på kjøl og frys, slik at du beskyttes mot kuldeskader.
  • Stålhansker som benyttes når du arbeider med kniv eller ved en kjøttsag. Disse hanskene er laget i stål og beskytter hendene mot kutt og skader.

Hørselsvern

Det kan være lurt å beskytte hørselen når man arbeider med bråkete maskiner som for eksempel en kjøttsag over lengre tid.

Annen bekledning

Varme overtrekksklær må være tilgjengelig når man skal rydde eller plassere varer på kjøl og frys.