Fagstoff

Uønsket hendelse: Fallende gjenstand fra stillas

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Prosedyrene sier at vi skal sikre området og sikre verktøy før vi jobber i høyden. Hvorfor er det slik?
Videoen viser hva som kan skje når området under eller rundt pågående arbeid i høyden ikke sikres. Er det relevant for deg og dine arbeidskamerater?

Fallende gjenstand fra stillas. Illustrasjon.SfS fallende gjenstand fra stillas. Klikk på bildet for å starte videoen. 

Refleksjon:

  • Hvilke prosedyrer må følges før arbeidet startes?
  • Hva betyr «framsynt og proaktiv»?
  • Hvilke holdninger er viktige i arbeidssituasjonen?
  • Hvordan skal du selv opptre når du kommer til et slikt arbeidssted?