Fagstoff

Uønsket hendelse: Fallende gjenstand

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Hvem er egentlig ansvarlig i arbeid som har flere ulike faser og kanskje varer over lengre tid? Kan erfaringsoverføring bidra til å unngå ulykker i framtiden?
Videoen viser en arbeidssituasjon med tungt løft, der hverken prosedyrer eller riktig utstyr brukes.

HMS om fallende gjenstand. Illustrasjon.SfS fallende gjenstand. Klikk på bildet for å starte videoen.  

Refleksjon:

  • Hvilke prosedyrer må følges før arbeidet startes?
  • Hva er en «jobbpakke»?
  • Hvem er ansvarlig for at jobben utføres sikkert?
  • Hvordan kan erfaringsoverføring brukes for å unngå slike situasjoner?