Fagstoff

Uønsket hendelse: Kompressorulykke

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
«Det er ikke så farlig» Hvordan kan denne holdningen påvirke din egen og andres sikkerhet? Hva er ditt ansvar når prosedyrer og regler ikke følges?
Videoen viser hva som kan skje når flere feilvurderinger slipper gjennom det systemet som er laget for å sikre arbeidet.

Årsaksgranskning etter hendelse. Illustrasjon.SfS kompressorulykke. Klikk på bildet for å starte videoen.

Refleksjon:

  • Hvilke prosedyrer må følges før arbeidet startes?
  • Hva betyr «en rekke feilvurderinger»?
  • Hvilke holdninger er viktige i arbeidssituasjonen?
  • Hvordan skal du selv opptre når du oppdager feil arbeidsutøvelse?