Fagstoff

Uønsket hendelse: Rutinejobb med feil i prosedyre

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Samarbeid for Sikkerhet

Videoen viser hvordan holdning til jobben og manglende oppdatering av prosedyrer kan føre til alvorlige hendelser.

Trykkavblødningsdokumentasjon. Illustrasjon.Rutinejobb uten riktig prosedyre. Klikk på bildet for å starte videoen.