Veiledning

IKT-basert eksamen

Publisert: 04.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Kvinne med laptop

En grunnleggende digital ferdighet til IKT-basert eksamen i matematikk er å kunne produsere digitale tekster med matematisk innhold. Her vil du få en innføring i hvordan dette kan gjøres ved å bruke Microsoft Word, MathType og GeoGebra.

I «Eksamensveiledning – om vurdering av eksamensbesvarelser 2015» står følgende om IKT-basert eksamen på del 2:

Ved IKT-basert eksamen i matematikk må HELE besvarelsen på Del 2 samles i én fil og leveres digitalt til sensor, ikke bare delvis. Elevene/privatistene kan altså ikke levere Del 2 delvis på papir og delvis som IKT-basert eksamen eller levere flere filer.


Oppgave 1

  1. Last ned MathType fra denne siden dersom du ikke allerede har installert MathType på din maskin.
  2. Se filmen MathType innføringsfilm.
  3. Åpne et nytt Word-dokument. Skriv av og løs likningene i oppgave 8.3 og regn ut brøkene i oppgave 3.4 ved hjelp av formeleditoren MathType.


Oppgave 2

Du skal nå besvare oppgaver hvor du kombinerer vanlig og matematisk tekst.

Løs oppgavene 7.13 og 7.14.


Oppgave 3

Noen oppgaver på del 2 skal/kan løses med bruk av GeoGebra.

  1. Se filmen GeoGebra på eksamen.
  2. Løs likningene og regn ut brøkene i oppgave 1c ovenfor i CAS i GeoGebra.
  3. Løs oppgave 4.3 i GeoGebra.
Relatert innhold

Aktuelt stoff for