Oppgave: Interaktivitet

Den ytre anatomien hos laksefisk

Publisert: 09.05.2016, Oppdatert: 04.04.2017

Her kan du øve deg på å sette navn på de ytre organer hos laksefisk.

Dra navna til riktig sted på bildet.