Oppgave

Om rallaren

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 10.11.2016
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rallaren er kjent for å ha vært en stolt og selvstendig arbeider. Spørsmålene i denne oppgaven er knyttet til fagstoffet om rallaren.

For å svare på spørsmålene må du lese den relaterte teksten om Arbeidsfolk forteller: Rallaren.

1. Rallaren er kjent for å ha vært en stolt og selvstendig arbeider. Hvordan kan denne væremåten forklares?

2. Hva tror du kan ha vært de vanligste arbeidsredskapene for rallaren?

3. I teksten får du et inntrykk av boforholdene på brakkene, livet ellers og hvordan festingen kunne foregå. Tenk deg at du er en rallar som skriver dagbok på sengekanten en kveld, eventuelt et brev hjem. Hva skriver du?

 

Relatert innhold

Faglig