Fagstoff

Regler Ultimate

Publisert: 24.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

bilde av to spillere i målsone. Foto.Frisbee, regler 3
Opphavsmann: San Diego Shooter`s
 

 

Bilde av to spillere i fysisk klammeri. Foto.Frisbee regler 2
Opphavsmann: San Diego Shooter`s
 

 

Bilde av to utøvere som feirer seier. Foto.Frisbee seier
Opphavsmann: San Diego Shooter`s
  

 Regler

  1. Frisbee-banen er rektangulær og har målsoner i hver ende.
  2. Før spillet begynner, stiller lagene seg opp langs hver sin mållinje. Spillet starter når en forsvarer kaster disken til angriperne.
  3. Hver gang angriperne klarer å sentre disken til en medspiller som befinner seg i motstanderens målsone, får angriperne mål. Etter hver scoring overtar det laget som fikk poeng, som forsvarere, og starter spillet igjen som i punkt 2.
  4. Spillerne har ikke lov til å løpe med disken. Disken kan kastes i hvilken retning som helst. Kasteren har 10 sekunder på seg til å kaste, og den forsvareren som er nærmest («markøren»), teller høyt til ti («stall-count»).
  5. Hvis en pasning ikke er komplett (disken kan for eksempel havne utenfor banen, gå i bakken, bli blokkert eller bli snappet opp av en motstander), eller hvis kasteren ikke har kastet innen ti sekunder, går spillet over til motparten.
  6. Spillerbytte kan gjøres etter en scoring eller under en time-out på grunn av skade.
  7. Det er ikke tillatt med fysisk kontakt mellom spillerne. Det er heller ikke lov å stille seg i en posisjon som hemmer bevegelsene til en motspiller.
  8. Hvis en spiller kommer borti en motspiller, oppstår en «feil», og spillet stoppes. Laget mister imidlertid ikke disken på grunn av denne feilen. Spillerne finner sine plasseringer, og spillet starter opp igjen.
  9. Spillerne har selv ansvar for å dømme feil og mål. Skulle det oppstå uenighet, skal den spilleren som hadde best oversikt over situasjonen, ha det avgjørende ordet.


Ultimate legger stor vekt på god sportsånd og fair play. Spillerne blir oppfordret til å konkurrere så intenst som mulig, men aldri slik at det går utover respekten for hverandre. Det blir lagt vekt på at reglene følges, og at kampen skal være preget av spilleglede.