Veiledning

Eksamensordning i samfunnsfag for elever og privatister

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 26.04.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tid for eksamen. Illustrasjonsbilde.  

Samfunnsfag har muntlig eksamen. Elever kan trekkes ut til eksamen, privatister skal ha eksamen. Muntlig eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamenen består av en forberedelsesdel og en del med eksaminasjon. Fylkeskommunen kan velge hvordan eksamenen skal organiseres. Det gjelder samme eksamensregler for elever og privatister.

Eksempler på innhold fra fire av hovedområdene i faget:

Jorden holdes inne i to hender. Manipulert foto.Hva er et samfunn? 

 

Leger i arbeid. Foto.Verdien av arbeid.  

 

Regjeringen Solberg. Foto.Regjeringen.  

 

Stablede containere. Foto.Globalisering.  

Muntlig eksamen

Alle som har samfunnsfag på videregående, får en muntlig prøve hvis de blir trukket ut til eksamen i samfunnsfag.

Lokalgitt

Eksamensoppgaven blir laget på skolen din og kalles derfor lokalgitt.

Trekkfag

Siden samfunnsfag er et trekkfag, kan du som elev bli trukket ut til å ha eksamen i faget. Omtrent 20 prosent av elevene i Vg1 trekkes ut til muntlig eksamen generelt.

Trekningen vil bli bekjentgjort 48 timer før selve eksamenen. Det vanlige er at grupper på fem til sju elever trekkes ut til eksamen i et fag. Ved muntlig eksamen er det vanlig med 6 elever i en gruppe.

Lesedager

Etter trekningen har du som eksamenskandidat to lesedager (48 timer) til å forberede deg før selve eksamenen.

Forberedelsestid

Tiden fra oppgaven eller deler av eksamensoppgaven deles ut, kalles forberedelsestid.

Selve eksamen

Eksamen er 10 min foredrag og 20 min samtale, totalt 30 min.

De viktigste reglene

  • Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsesdel, der elevene får oppgitt tema eller problemstilling og skal forberede en presentasjon i tilknytning til dette.
  • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i, 48 timer før eksamen. Tema eller problemstilling for muntlig presentasjon blir oppgitt 24 timer før eksamen.
  • Under eksamen skal eleven presentere temaet/problemstillingen som er forberedt i forberedelsesdelen.
  • Det eneste hjelpemidlet eleven kan ha med på eksamen, er egne notater knyttet til den forberedte presentasjonen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler til presentasjonen.
  • Eksamen med forberedelsesdel kan ikke gjennomføres på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag.
  • Fylkeskommunen avgjør om lokalt gitt muntlig eksamen for privatister skal være med forberedelsesdel eller ikke.