Fagstoff

Spilleregler i arbeidslivet

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Håndhilsing. Foto.  

 

Her kan du lese om hvilke rettigheter og plikter en arbeidstaker har.

Arbeidstakers rettigheter og plikter

I arbeidslivet er det en rekke lover og regler som gjelder – uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemte av arbeidsgiveren, andre av myndighetene, og som arbeidstaker vil du bli berørt av alle reglene. Men du kan selv være med på å bestemme utformingen av din arbeidsplass. Det handler om å delta og å vise engasjement. Her skal vi se på noen forhold du som fersk arbeidstaker vil møte i jobbsammenheng.