Fagstoff

Fagmessig utførelse - åpen installasjon

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 05.03.2017

Krympetang. Foto.  Med fagmessig utførelse menes i dette læringsoppdraget at delene av jobben er utført i riktig rekkefølge, at det er brukt riktig plassering av utstyr, riktig kobling og avmantling, og at forskrifter og normer er fulgt.

Videoen her viser hvilket materiell og verktøy vi har behov for i en åpen elektrisk installasjon.

 

Videoen under viser hvordan man monterer en åpen installasjon.

 

Denne videoen viser hvordan vi legger kabel mellom komponentene i en åpen installasjon.

 

Denne videoen viser hvordan vi monterer komponentene i en åpen installasjon.

 

Denne videoen viser hvordan vi kobler en koblingsboks i en åpen installasjon.

 

Denne videoen viser hvordan vi kobler til ei lampe.

 

Denne videoen viser hvordan vi tester en åpen installasjon.

 

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for