Fagstoff

Tele

Publisert: 13.05.2015, Oppdatert: 27.06.2017

Sprekker i asfalt etter teleskade. Foto.Teleskade i asfalt

Tele betyr frosset jordlag. Tele oppstår når vannet i jorda fryser til is.

Unngå frostskader

Dersom grunnvannet ligger så høyt at telen når ned om vinteren, vil vannet fryse til is og det blir bevegelse i bakken over. Vann som fryser, utvider seg med ca. 10 %.

For å sikre at et bygg står stabilt er det derfor alltid nødvendig å senke nivået på grunnvannet slik at telen ikke når ned. Men, siden vann alltid kan komme ned fra overflata, må vi også sørge for at telen ikke når ned til fundamentet eller bankettene under bygget.

Hvor dypt telen går ned, vil variere med klima og varmeledningsevne i bakken. Dersom vi isolerer bakken, vil vi kunne hindre at telen går ned i bakken. Hvor dypt vi må fundamentere et bygg for å hindre tele, vil derfor variere med massene rundt og klimaet der vi bygger. Fundamenterer vi grunnere enn vanlig teledybde, må vi isolere bakken rundt bygget.