Fagstoff

Stress

Publisert: 05.05.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen

En person opplever stress når det stilles større krav i jobben eller på skolen enn det de er i stand til å takle.

Travel servitør på kafé . Foto. 

Stress kan gi store helseproblemer. Her får du en innføring i hva vi mener med stress, i årsaker og virkninger. Hva kan vi gjøre for å redusere helseproblemene og andre uheldige virkninger av stress?

 

Kokken Morten Rathe tilbereder mat. Foto.Det kan være mange bestillinger og mye stress når man jobber som kokk eller servitør. 

En deprimert ungdom som holder hendene foran ansiktet. Foto.Mye stress over lengre perioder kan føre til at en blir deprimert og mister lysten til å gå på jobb.

 

Gruppeoppgave Stress på arbeidsplassen
Drøft og gi eksempler på årsaker til og virkninger av stress på arbeidsplassen eller på skolen.

 

To glade kokker holder rundt hverandre på et kjøkken. Foto.Det hjelper med støtte og omsorg fra gode kollegaer.

Stress på arbeidsplassen

Høyt stressnivå er en vanlig årsak til nedsatt produksjon. For mye stress gjør oss mindre effektive. Ifølge Arbeidstilsynet opplever hver tredje norske arbeidstaker stress knyttet til arbeidet. Å ha det travelt i et hektisk arbeidsmiljø kan oppleves positivt for mange. Presset kan likevel bli større enn vi kan håndtere.

I kokk- og servitørfag er stress et vanlig problem. Arbeidsmiljøet kan være hektisk og preget av et høyt tempo. Det kan være mange bestillinger på en gang, og en må holde hodet kaldt. Beskjeder må gis, og man må takle flere oppgaver samtidig.

Hva er egentlig stress?

Biologisk sett dreier stress seg om hvordan kroppen reagerer på belastninger. På en måte er stress kroppens forsvar når vi føler oss truet eller blir utsatt for store belastninger. Stress brukes både om årsakene til og virkningene av press og påkjenninger. Vi har alle en grense for hva vi tåler av ytre press og påkjenninger før vi opplever situasjonen som stressende.

Dersom stresset vedvarer, kommer vi inn i en vond sirkel – stressfølelsen øker mer og mer, og stressreaksjonen blir sterkere og sterkere. De som opplever stress i lange perioder kan utvikle alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer.

Symptomer på stress er:

 • manglende lyst til å gå på jobb
 • vanskelig for å konsentrere seg
 • mer irritabel, frustrert og følelsesmessig ustabil
 • mageproblemer og manglende appetitt

Om en blir utsatt for stress over lang tid kan en oppleve:

 • hodepine
 • nakke-, skulder- og ryggsmerter
 • svimmelhet 
 • tretthet, og problemer med å sove 
 • angst og depresjon
 • utbrenthet
 • hjerte-karsykdom

Å redusere stress på arbeidsplassen

Redusert stress gir større effektivitet og mindre sykefravær, og dermed økt arbeidsglede og bedre helse. Psykologer hevder at sosial støtte demper reaksjonene på stress. Det er vanlig å skille mellom fire former for sosial støtte:

 1. Følelsesmessig støtte – vise interesse, omsorg og oppmerksomhet.
 2. Oppgavestøtte – veilede og hjelpe til med å løse problemer og oppgaver.
 3. Informasjonsstøtte – informere om og forklare hva som skjer ved omorganisering, nedbemanning og i krisesituasjoner.
 4. Praktisk støtte – gi penger, råd og hjelp i hverdagslige situasjoner (Kilde: Kaufman og Kaufman, 2003).

Et godt arbeidsmiljø og gode kollegaer kan ta initiativ til å forebygge og dempe stress. For en arbeidsleder er det en viktig oppgave å skape et arbeidsmiljø som tar vare på helse, miljø og sikkerhet. Hvis det dreier seg om psykiske eller psykososiale forhold i arbeidsmiljøet, kan vi prøve å bedre samarbeidet.