Oppgave

Hvordan introduseres karakterene i filmen?

Publisert: 18.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Medieuttrykk. Logo.  

Tid

1–2 timer

 

Vanskegrad

middels

 

Tuba Atlantic. Filmplakat.  

Oppgave

I denne oppgaven skal du studere hvordan hovedkarakterene introduseres i anslagene til filmene Sin City, A Single Man  og Tuba Atlantic (00:00 til 03:50).

 

  1. Lag en liste over hvilke egenskaper de karakterene som introduseres i anslagene har.
  2. Hvilken rolle tror du disse karakterene er tiltenkt i resten av handlingen?
  3. Nevn flere eksempler på hvordan inntrykket av karakterene i de tre filmene underbygges rent visuelt.
  4. Hvilken informasjon gir dialog og voice-over om karakterene?