Fagstoff

Cellens oppbygning og funksjon

Publisert: 20.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Huskelappen

Celler er levende. Det betyr at de må:

  • ta opp næring
  • omdanne næringsstoffer til energi
  • ta opp oksygen
  • vedlikeholde seg selv
  • skille ut avfallsstoffer
  • dele seg

Mange celler har behov for å kunne bevege seg.
Celler må kunne produsere stoffer til ulike formål.

Oppbygning av typisk menneskecelle. Illustrasjon.  Selv om celler er veldig forskjellige, har de noe felles. Inni alle celler er det ulike organeller som utfører oppgavene som skal til for at cellen skal holde seg i live og kunne gjøre sin jobb.

Transport

Noen av portene i cellemebranen er alltid åpne. Oksygen slipper igjennom uten videre så lenge det er mye oksygen i blodet på utsiden av cellen.

Andre porter må åpnes speiselt for å slippe igjennom stoffer. Dette gjelder for eksempel for glukose. For at glukose skal slippe gjennom cellemembranen, må det være insulin til stede på utsiden. Vi kan si et insulin er nøkkelen som åpner porten for glukose i cellemembranen.

Veier inn i og ut av cellen

Cellemembranen holder cellen sammen. Men cellen må ta opp oksygen og næringsstoffer, og den må avgi avfallsstoffer. I cellemembranen er det porter som regulerer hvilke stoffer som skal få slippe inn og ut. I menneskekroppen tar cellene opp stoffene den trenger fra blodet, og de avgir avfallsstoffer til blodet.

Cellens kommandosentral

Det er arvestoffet som regulerer alt som skjer i cellen. Arvestoffet ligger i cellekjernen. Den kjemiske betegnelsen på arvestoffet er DNA. Arvestoffet er organisert i en eller flere tråder, som vi kaller kromosomer.

Cellens kraftsentral

For å kunne gjøre jobben sin må cellen ha energi. Det får den fra næringsstoffer som den tar opp fra omgivelsene. Energien fra næringsstoffene må forbrennes slik at energien frigjøres og omdannes til en form som kan brukes av cellen. Dette skjer i mitokondriene som omdanner energien i næringsstoffene til små energipakker som kalles ATP. Alle organellene kan bruke ATP som energikilde.

  

Mutasjon

Noen ganger blir det feil.  Dette kan skyldes at det var feil i oppskriften som kom fra cellekjernen. En slik feil i oppskriften, arvestoffet, kalles en mutasjon. For eksempel kan det være feil i oppskriften til det enzymet som sørger for produksjon av fargepigmenter i huden. Enzymet vil da ikke virke, og personene som har denne feilen i sittarvestoff, vil mangle pigmenter i huden. Vi sier at personen er albino. En feil i arvestoffet er arvelig.

Cellens proteinfabrikk

Alle celler produserer proteiner som brukes inni cellen eller som skilles ut til omgivelsene. Produksjonen av proteiner skjer i ribosomene.

Selve proteinproduksjonen skjer ved at ribosomet får oppskriften til proteinet fra cellekjernen, det får energi (ATP) fra mitokondriet, og det finner de nødvendige aminosyrene i cytoplasmaet. Så kan ribosomene koble aminosyrene sammen i riktig rekkefølge. For at protieinet skal virke, må rekkefølgen av aminosyrer være rett. Det er derfor viktig at ribosomet følger oppskriften.

I ribosomene produseres blant annet:

  • proteiner som danner strukturer som hår og negler på et menneske
  • proteiner som inngår som byggesteiner i cellene
  • proteiner som skal styre kjemiske prosesser. Disse proteinene kalles enzymer.
  • hormoner, som for eksempel insulin, som skal avgis til blodet for å regulere glukoseinnholdet. Insulin er et protein.

Cellens renholdsverk

I en celle foregår hele tiden flere tusen kjemiske reaksjoner. Dette fører til at det dannes avfallsstoffer som brytes ned og fraktes ut av cellen. Dette tar lysosomene seg av. De bryter ned stoffer og frakter restene ut av cellen gjennom cellemembranen.

Metabolisme

De kjemiske reakjsonene som skjer i en celle, kalles med en fellesbetegnelse for stoffskifte. Et annet ord for stoffskifte er metabolisme.

Cytoplasmaet

Cellen er fylt av en væske som heter cytoplasma. I denne væsken flyter organellene, og i denne væsken er stoffer som glukose og aminosyrer oppløst. Cytoplasmaet holdes sammen av cellemembranen.

Cytoplasmaet består for det meste av vann, og her foregår alle de kjemiske reaksjonene som gjør at cellen er levende.

Mange organismer består av bare en eneste celle. Disse organismene kalles med en fellesbegnelse for mikroorganismer.

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Til fordypning