Fagstoff

Automatsikring

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

bilde av en automatsikring En automatsikring bruker vi til å beskytte den elektriske installasjonen vår. Automatsikringene løser ut om det skulle gå mer strøm i kretsen enn det den er beregnet for. Den løser ut på overstrøm og kortslutninger.

Automatsikringer deles inn i forskjellige karakteristikker. Noen reagerer raskt og noen seint.

De vanligste karakteristikkene er A, B, C og D.

A - Er meget hurtige sikringer som kan brukes for eksempel i forbindelse med elektronikk.

B - Er middels hurtige sikringer som brukes mye i alminnelige bygningsinstallasjoner til belysning, stikkontakter, osv.

C - Er litt langsomme sikringer. Disse brukes for eksempel i forbindelse med motorkretser, da det er vanlig at elektriske motorer gjerne kan trekke litt overstrøm ved oppstart.

D - Er ganske langsomme automatsikringer som tåler forholdsvis store overstrømmer over tid, får de slår ut.

B og C er de to mest vanlige typene automatsikringer brukt i bolig.