Fagstoff

Kontaktoren

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Kontaktor. Foto.

For å slå strømmen av og på til belastningen bruker vi en kontaktor. Her kan du se hvordan den er bygd opp og  fungerer.

Kontraktor. Foto. 

Slik fungerer en kontaktor

Inne i kontaktoren er det en returfjær som holder kontaktene fra hverandre (NO), normalt åpne. Når spolen får spenning på tilkoblingspunktene A1 og A2, danner det seg et magnetfelt som trekker kontaktene sammen.

Les mer om kontaktor