Fagstoff

Motorens merkeskilt

Publisert: 10.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • fabrikant
 • motortype
 • hvilken norm den er bygget etter
 • hvor mange faser den skal kobles til
 • effektfaktoren
 • avgitt effekt
 • hvilken spenning den er beregnet for
 • antall rotasjoner per minutt
 • frekvens
 • strømtrekk
 • kapslingsgrad

Alle motorer har et merkeskilt. Dette skiltet gir oss diverse informasjon om motoren. Når vi skal beregne motoranlegg, må vi ta utgangspunkt i den informasjon vi finner her.

Informasjon vi finner på merkeskiltet til motoren

Merkeskilt på en motor. Foto.  

Formler som gjelder for 3-fas-motor

For å finne enten effekt, strøm, spenning eller effektfaktor på en motor, bruker vi følgende formel:

Effektformel for 3-fas-motor:  P=U*I*cosφ*3 (gjelder både stjerne og trekant)

P = effekt (avgitt)

U = spenning

I = strøm

cosφ= effektfaktor

3 = for alle 3-fasbelastninger

Om det er strøm, effekt eller effektfaktor du skal finne, er det matematiske regler som gjelder. En motor vil alltid ha en virkningsgrad. Det vil si at tilført effekt alltid vil være større enn avgitt effekt. Den effekten vi «mister», vil for eksempel gå over til varme som forårsakes av friksjon i motoren.

Virkningsgrad  η=P1P2

P2 = avgitt effekt

P1 = tilført effekt