Fagstoff

Tilkobling motor

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
Klemmebrettet til en asynkron kortslutningsmotor er utstyrt med 6 tilkoblingsklemmer som du må vite hvordan du skal bruke. Her kan du se hvordan klemmebrettet er utformet, og vi viser deg hvordan du kan koble viklingene til motoren sammen i stjerne eller trekant.

 

Det er to måter å koble motoren på. Her kan du se hvordan klemmebrettet er utformet, og vi viser deg hvordan du kan koble viklingene til motoren sammen i stjerne eller trekant.

Klemmebrettet

Klemmebrettet til en asynkron kortslutningsmotor er utstyrt med 6 tilkoblingsklemmer. Viklingene til motoren er festet til klemmebrettet slik at de ligger diagonalt overfor hverandre. Vikling 1 (røde tilkoplingsledninger) ligger mellom U1 og U2. Neste vikling ligger mellom V1 og V2 og siste viklingssett mellom W1 og W2. Laskene brukes til å koble motorens viklinger sammen.

Kortslutningsmotor. Foto.    

Trekantkobling

På motorens klemmebrett kan vi koble motorens viklinger sammen i stjerne eller trekant. Skissen under viser motoren koblet i trekant.

bilde av en trekantkopling. Foto.   


trekantkobling. Foto.    

Stjernekobling

For å koble viklingen til motoren i stjerne legges laskene over klemmene U2, V2 og W2. Strømmen inn til motoren kobles til U1, V1 og W1. Skissene under viser klemmebrettet med lasker og skjemaet for stjernekobling.

bilde av en stjernekopling. Foto.   

Når motoren blir tilkoblet i stjerne, vil spenningen som ligger over viklingene være redusert forhold til hovedspenning. Reduksjonen er √3. Denne type kobling vil derfor være vanlig i et 400V nett da spenningen over viklingene da vil være 230V

Stjernekobling. Foto.