Fagstoff

Holdefunksjon

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

I og med at alle brytere i et automatisert anlegg er fjærbelastet, vil denne brytertypen gå tilbake til utgangsposisjon når vi slipper den. For at ikke motoren skal stoppe, konstruerer vi en holdefunksjon. Holdefunksjonen er en kobling som vi legger for at vi ikke må holde startknappen inne for at motoren skal gå.