Fagstoff

Koblingsskjema – motorstart

Publisert: 15.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

I motorkoblinger bruker vi to forskjellige koblingsskjema. Disse er kalt hovedstrømskjema og styrestrømskjema.

Hovedstrømskjema

Hovedstrømskjema er et koblingsskjema over hovedstrømmen i kretsen. Den viser sammenkoblingen av automatsikring, kontaktor, motorvern og motor. Dette skjema er grunnleggende i alle motorstyringer 

 • -X1: rekkelemmer
 • -F1: 3 fas automatsikring
 • -F2: Termisk vern/ motorvern
 • -Q1: Kontaktor
 • -M1: Motor
 • L1: Fase 1
 • L2: Fase 2
 • L3: Fase 3
 • U1: Tilkobling
 • L1 i motoren U2:
 • Tilkobling
 • L2 i motoren
 • U3: Tilkobling
 • L3 i motoren

bilde av koblingsskjema. foto: Steinar Olsen.   

Styrestrømskjema

Styrestrømskjemaet er et koblingsskjema som viser hvordan styringen til hovedstrømmen er koblet sammen.

Styrstrømskjema med vender

 

Tallene som står i skjemaet er tilkoblingsskruene sitt nummer. De forskjellige komponenters tilkoblingsskruer er merket med disse tallene. For eksempel en grønn bryter som er normalt åpen (NO), har alltid tallene 3 og 4. En rød stoppbryter som er normalt lukket (NC) har alltid tallene 1 og 2.

Styrestrøm, enkelt med holdekontakt: