Fagstoff

Gjennomføring – motorstart

Publisert: 08.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Gjennomføring. Bildekollasje.

Gjennomføringsdelen i dette læringsoppdraget består av praktisk arbeid, å utarbeide anleggsdokumentasjon ved hjelp av allerede produserte skjema, samt å utføre beregninger for motor. Nedenfor finner du en oversikt over de konkrete arbeidene som skal gjennomføres i dette læringsoppdraget.

Praktiske arbeider:

  • Styreskapskap med tilhørende komponenter.
  • Først start og stopp av motor ved hjelp av vender, deretter med start/stopp med holdekontakt og indikasjoner med lamper.

Du skal i tillegg utføre målinger i sluttkontrollen.

Anleggsdokumentasjon:

Hovedstrømskjema og styrestrømskjema for vender, deretter for start/stopp med holdefunksjon. Viktig med rett symboler og korrekt henvisningssystem i tegningene.

Materialliste:

Du skal komplettere og sluttføre materiallista, slik at både installasjon med vender og med holdefunksjon er med.

Fagmessighet:

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Viktige momenter her er å skru godt til i alle koblinger, og sjekke at koblinger er varige og solide. Plassering av komponenter og utførelse av gjennomføringer og tilkoblinger. Se instruksjonsvideoer.

Idriftsetting:

Å sette i drift er å påse at installasjonene oppfyller gjeldende forskrifter og normer. Installasjonen skal være sikker både for brukeren og den som arbeider med den