Fagstoff

Risikovurdering

Publisert: 10.09.2015, Oppdatert: 07.08.2017

Bildekollasj som illustrerer HMS. 

Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr osv. Arbeidsmiljøloven krever derfor at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. I dette læringsoppdraget må du passe spsielt både på spenning og roterende maskineri.

Risikovurdering

Eksempel på utfylt analyse for risikovurdering. Tabell.Eksempel på risikovurdering 
Last ned som PDF-fil:

Eksempel på risikovurdering 

Tiltak

Tabell over rutine ved bruk av skrumaskin. Illustrasjon.Eksempel på rutine for skrumaskin 
Last ned som PDF-fil:

ƒEksempel på rutine for skrumaskin

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering (risikokartlegging) er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk. Arbeidsgiveren har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Hvordan kan man kartlegge risikoen?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  • Trinn 1: Finn farekildene. 

  • Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det? 

  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?

  • Trinn 4: Tiltak og videre arbeid.

Forholdsregler ved dette læringsoppdraget

I dette læringsoppdraget må du spesielt tenke på at du hele tiden arbeider spenningsløst, og at du ikke under noen omstendigheter kobler med spenning påsatt. Før du begynner arbeidet i skapet, må du forsikre deg om at det er spenningsløst. Slå av sikring inn til skapet, mål med spenningstester at anlegget er spenningsløst, og lås av, eller marker sikring, slik at ikke spenning blir påsatt under arbeidet. Her er det også roterende deler. Du må da forholde seg til «forskrift om maskiner».

Aktuelle lenker:

Risikovurdering, Arbeidstilsynet 

 

Eksempel på dokumentasjon brukt i forbindelse med risikovurdering og tiltak,

fra NELFO:

5 sikre  

 

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

FSE

 

Forskrift om maskiner 

Relatert innhold

Faglig

Generelt