Fagstoff

Akerselva og den industrielle revolusjonen i Oslo

Publisert: 08.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Akerselva ved Vaterlands bro. Foto.Akerselva ved Vaterlands bro

Akerselva er en naturperle og -ressurs som renner tvers gjennom Oslo fra Maridalen til Vaterland. Langs elva kan besøkende og osloborgere bruke fritid og ferie til å gå på tur, bade og sole seg. Elva er vakker, og de kraftfulle vannfallene er imponerende. Disse vannfallene var i sin tid utgangspunktet for den første tekstilindustrien i Norge.

Knud Graah & Co bomullsvarefabrikk. Foto. Vøiens bomuldsspinneri ved Akerselva. Vøiens ble etablert av Knud Graah.  

 

Nydalens compagnie sett fra Akerselva. Foto,Nydalens Compagnie sett fra Akerselva. Nydalens Compagnie ble etablert av Adam Hiorth i 1845 under navnet Nydalens Bomuldsspinderi.  

Kraften i Akerselva, eller Frysja som den tidligere ble kalt, har blitt utnyttet av mennesker i årtusener. Vi har kilder helt fra middelalderen som viser at det har vært kornmøller langs elva. Kraften har også vært brukt til stamper av ulike slag, og til papirmøller, oljemøller og sagbruk.

I dette undervisningsopplegget kan du lese om Akerselvas tilknytning til den industrielle revolusjonen i Norge på 1850-tallet. Dette blir knyttet til den 100 år lange fortellingen om tekstilindustrien. Det var nemlig tekstilindustrien som startet det hele. Her blir positive sider ved industrialiseringen presentert, men også det problematiske med denne store samfunnsomveltningen. Du vil få to fortellinger om den den industrielle revolusjonen langs Akerselva: Den ene handler om utviklingen, optimismen og framtidstroen som sørget for en betydelig verdiskaping i det fattige Kristiania. Industrialiseringen ga nemlig arbeid til mange, og framveksten av kapital ga kjøpekraft til både bedriftseiere og arbeidere. Denne framstillingen av historien kan vi kalle «den blå siden» – den forteller om kraften i kapitalismen. Den andre siden av historien handler om de tøffe arbeidsvilkårene som de ansatte i industrien opplevde. Det resulterte blant annet i framveksten av arbeiderbevegelsen, og vi kan kalle dette for «den røde siden» av historien.

 

Oppgaver