Oppgave

Oppgaver markedsføring

Publisert: 25.03.2015, Oppdatert: 05.03.2017

To jenter markedsfører coca cola. Foto.  

Oppgave 1

Finn annonser (enten i blader eller på nettet) eller reklamefilmer som passer til de ulike hovedoppgavene som markedskommunikasjonen har.

Oppgave 2

Finn to produkter innenfor restaurant og matfagene som skiller seg sterkt fra hverandre i måten de blir markedsført på – for eksempel et eksklusivt produkt versus et svært rimelig produkt. Hvordan vil du beskrive markedskommunikasjonen som er gjort for hvert produkt?

Oppgave 3

  • Har du brukt sosiale medier til å gi produkttips noen gang?
  • Hvilke typer produkter er det du tipser om?
  • Hvorfor har du tipset venner og bekjente om ulike produkter?
  • Har du fått produkttips gjennom sosiale medier?
  • Hvilke tips har du satt mest pris på?
  • Kjenner du til bedrifter som bruker sosiale medier for å øke salget sitt?
  • Hva er det de gjør?

Oppgave 4

Kan du finne et eksempel på et produkt du vil kjøpe nesten uansett pris, og et produkt du ikke vil kjøpe dersom prisen stiger med mer enn 25 prosent i forhold til dagens pris?

Oppgave 5

Finn eksempler på produkter som er priset etter de tre formene for prissetting.

  1. Kostnadsorientert prissetting
  2. Etterspørselsorientert (markedsorientert) prissetting
  3. Konkurranseorientert prissetting
Relatert innhold

Yrkesrelevant stoff for