Fagstoff

Å omgås ulike gjester

Publisert: 21.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelapp:

  • Som servicearbeider vil man møte mange ulike mennesker, med ulike behov. Sosial kompetanse vil si evnen til å omgås ulike typer mennesker.

Tre glade venner på en restaurant. Foto.

I servicenæringen er det viktig å kunne omgås ulike typer mennesker. Her skal vi se mer på relasjonskompetanse – hvordan du skal kunne etablere og vedlikeholde god kontakt med gjestene.

 

Servitør tar imot bestilling. Foto.En dyktig servitør klarer å skape gode relasjoner til alle gjestene sine.

 

Ung mann med gitar og kvinne klemmer på en restaurant. Foto.På et spisested møtes mennesker med ulike interesser og behov. Som servitør må man ha evne til å omgås alle, uansett hva slags interesser, meninger og holdninger de har.

 

Sint mann. Foto.Av og til må man hanskes med sinte og sure gjester. Behold roen! 


Fornøyde gjester som inntar et måltid på restaurant. Foto.Hyggelig måltid hvor gjestene blir tatt godt vare på av vertskapet.

 

Buddha statue. Foto.I noen religioner finnes det regler for hva som er lov til å spise og drikke. Som servicearbeidere må vi vise respekt og ta hensyn.

Relasjonskompetanse – sosial kompetanse

Som servicearbeider er du ikke en privatperson, men en profesjonell representant for arbeidsstedet ditt. Du må kunne skape kontakt med gjestene – unge og gamle, kvinner og menn, jenter og gutter, ungdom og voksne – uansett hvilke interesser, meninger og holdninger de har.

En servicearbeider må ha evne til å få et godt forhold til alle gjester. Dette krever relasjonskompetanse, det vil si evne til å omgås ulike mennesker. Det handler ikke om å endre sin personlighet, men å tilpasse kommunikasjonen til ulike mennesker og situasjoner.

Når du står i forbindelse med et annet menneske, er det en relasjon, eller et forhold. Et menneske som har relasjonskompetanse, har evne til å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til andre mennesker. Dette kalles også sosial kompetanse.

Å skape gode relasjoner

Relasjonskompetanse betyr evne til å omgås alle slags mennesker: åpne og spontane, sjenerte, tilbakeholdne og forsiktige, brautende, frekke og ubehøvlede.

Disse ferdighetene blir regnet som viktige for å skape gode relasjoner:

  • Evne til å ta alle mennesker på alvor: Vi må ikke la oss lure av førsteinntrykket, men vise interesse for å finne ut hva som skjuler seg under overflaten.
  • Evne til å stille spørsmål: Hvis vi vil bli kjent med nye mennesker, er det lurere å stille spørsmål enn å snakke som en foss. Men spørsmålene må ikke være frekke eller nærgående!
  • Evne til å skape tillit: Å skape tillit tar tid, og relasjonsbygging er tidkrevende. Gode relasjoner er en «ferskvare» som stadig må pleies.
  • Innsikt i andre mennesker – evne til å forstå andres ønsker og behov.
  • Selvinnsikt – evne til å forstå sine egne følelser, ønsker og behov, vite hva man selv ønsker, vil og kan.
  • Empati – evne til å sette seg inn i andres væremåte og tankegang. En servicearbeider må kunne forstå ulike mennesker og fange opp deres behov. Dette er en av nøklene til god gjestebehandling.

En servicearbeider må kunne se situasjonen fra gjestens side. Det handler om å vise omtanke og respekt for andres synspunkter, følelser, ønsker og behov. Noen tilegner seg dette gjennom oppveksten sammen med familie, naboer og venner som viser oppriktig interesse for sine medmennesker.

Når du skal omgås ulike mennesker på en profesjonell måte, kreves åpenhet og erfaring.

Mennesker med andre verdier

Servicearbeidere møter mennesker fra fremmede kulturer, som har andre verdier, religioner og politiske meninger. Alle mennesker blir preget av sin kultur – av oppvekst og erfaringer, sosial tilhørighet, religion, politisk syn, interesser, kunnskaper, alder, kjønn og personlighet.

Det kan være krevende å omgås mennesker som har helt andre verdier enn oss selv. Vi kan lett få forenklede forestillinger – stereotypier – om fremmede mennesker og grupper av mennesker. Vi putter folk i bås, og skjærer alle over én kam.

Hvis vi forhåndsdømmer en hel gruppe mennesker, en kultur eller religion, kan det være vanskelig å kommunisere. En grunnleggende regel for god kommunikasjon er derfor å møte hvert menneske som et enkeltindivid, ikke som medlem av en bestemt gruppe. På mange arbeidsplasser innenfor service blir det sett på som uhøflig å diskutere religion og politikk med gjestene.