Oppgave: Kildeoppgave

Innføring til norske havner

Publisert: 07.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Eksempel på fordypning

Kaptein Anders Christensen Bie 

 

Tips til kilder

Bruk toll- og skipsanløpslistene til å svare på spørsmålene nedenfor. Ta utgangspunkt i den havnen som var nærmest ditt nærområde.

Historiske toll- og skipsanløpslister: Toll-listene  

Historiske toll- og skipsanløpslister: Skipsanløpslistene   

Oppgave

  1. Finn ut hvilke land og havner som ditt lokale tollsted handlet med. Endret det seg over tid, og i så fall hvordan?

  2. Hvilke varer var de viktigste som ble ført inn og ut?

  3. Forklar endringene med utgangspunkt i økonomiske, politiske og sosiale forhold.

  4. Velg en kaptein, og se om du kan følge handelsruten hans. Kan du finne ut mer om ham gjennom andre kilder?

 
Relatert innhold

Oppgave