Oppgave: Kildeoppgave

Fotspor fra krigens tid

Publisert: 13.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kildeoppgave

I denne oppgaven skal elevene bruke gamle aviser som kilder i en studie av levekårene i Norge under Napoleonskrigene.

 

Nasjonalbiblioteket har en stor samling av slike aviser fra ulike deler av landet.

 

Det digitale nasjonalbiblioteket 

 

Header Kristiansands Adresskontoirs Efterretninger. Faksimile.  

Historiske aviser som kilder

Det var boktrykkeriene, eller adressekontorene, som utga de første avisene i Norge. Adressekontorenes oppgave var å formidle informasjon ved hjelp av løpesedler og annonser.

 

Kristiansands Adresse-kontoirs Efterretninger ble utgitt i perioden 1790-1838. Avisa ble trykt etter kongelig bevilgning av 1798, og eid av rådmann Michael Glückstad. I 1815 overtok Ole Pedersen Moe avisa. Artiklene i avisa er trykt med en blanding av gotiske og latinske bokstaver.

 

Oppgave 1

Studer oppslagene i avisen Kristiansands Adresse-kontoirs Efterretninger fra 28. august 1807.

 

 1. I denne avisen har amtmann Thygeson skrevet tre tekster. Tekstene er skrevet med gotiske bokstaver og kan derfor være vanskelig å lese for oss som lever i dag. Oversett de tre tekstene til moderne norsk. Bruk Riksarkivet sin veiledning i gotisk skrift som hjelpemiddel.
 2. Hvilket budskap er det Thygeson kommer med i disse tekstene, og hva er foranledningen for det han skriver?
 3. En annen skribent i denne avisen er Niels Moe, kjøpmann, prøyssisk konsul og kaptein i borgerbevæpningen. Hvilke problemer har han fått i forbindelse med krigsutbruddet?
 4. Sammenlign kornprisene i Arendal, Kristiansand og Stavanger i august 1807. Hva kostet de ulike kornslagene?
 5. Hvor var kornet billigst?
 6. Hvordan vil du forklare forskjellen i kornpriser?
 

Oppgave 2

I Nasjonalbibliotekets digitaliserte avissamling kan du lese mange utgaver av Kristiansands Adresse-kontoirs Efterretninger (Nasjonalbiblioteket omtaler avisen som Christiansands Adresse-Contors Efterretninger).

 

 1. Studer utgaven fra 4. august 1808. Her omtales en mislykket kapring. Hva slags skip var det som ble forsøkt kapret?
 2. Hva besto lasten av?
 3. Hvorfor mislyktes kapringen?
 

Oppgave 3

Studer oversikten over fødte, dødfødte og døde i Kristiansand stift i 1808 i avisutgaven fra 13. januar 1809.

 

 1. Hva kan du lese ut av denne tabellen om befolkningsutviklingen i de ulike områdene i Kristiansand stift i 1808?
 2. I Kristiansand by er det få dødfødsler, mens det er mange på Jæderen (Jæren) og i området som går under navnet Dalerne (Dalene). Hvordan vil du forklare dette?
 3. Hvor mange tvillinger og trillinger ble født i Kristiansand stift i 1808?
 4. Hvor stor andel av de døde druknet?
 

Oppgave 4

Fordel Nasjonalbibliotekets utgaver av avisen Kristiansands Adresse-kontoirs Efterretninger (Christiansands Adresse-Contors Efterretninger) i tidsrommet 1807 til 1814 på elevene i klassen.

 

 1. Studer den avisutgaven du har fått tildelt, nøye. Hva forteller denne om levekår på Sørlandet under Napoleonskrigene?
 2. Skriv et kort blogginnlegg om det du har funnet ut, og del det med de andre elevene på en felles klasseblogg.
 
Relatert innhold