Veiledning

Velkommen til NDLA biologi 1!

Publisert: 04.03.2015, Oppdatert: 05.09.2017

  

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA Biologi!

Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for faget. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges kronologisk. I temafanen finner du egne menyer for oppgaver, forsøk, simuleringer og eForelesninger sortert etter hovedområder.

Skjermdump av fagstoffmenyen Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen som er bygd opp etter læreplanen og tar for seg de fem hovedområdene etter tur. Menyen kan følges kronologisk og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen og legge seg øverst for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Bilde av relasjoner/linker til andre ressurser. Bildet er fra nederst på en side.  På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver, forsøk, eForelesninger, simuleringer og annet innhold som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i temamenyene.

Skjermdump av temabildene i biologi. Temamenyer for hvert hovedområde

Temafanen gir direkte inngang til egne spesialmenyer for hvert hovedområde. I temaet "Den unge biologen" finner du menyer med fagstoff, oppgaver, forsøk, feltarbeid, eForelesninger, simuleringer, filmer og en meny med oppslagsverk.

Bilde av temamenyer i funksjon og tilpasning.Temamenyer for "Funksjon og tilpasning".Temamenyen med fagstoff er den delen av fagstoffmenyen som gjelder dette hovedområdet. Her vises altså spesialmenyer med innhold til ett hovedområde.

Dette gir en god oversikt over biologiressursene. Det er for eksempel lett å finne det forsøket eller den simuleringen som du er ute etter.

Når du velger å åpne en side i denne oversikten, vil alle temamenyene legge seg til venstre, slik at du beholder oversikten.

Skjermdump av tema Aktiviteter og medietek.Temaet "Aktiviteter og medietek" Andre temamenyer

Temaet "Aktiviteter og medietek" gir oversikt over alle oppgaver, forsøk, feltarbeid, eForelesninger, simuleringer og videoer sortert i egne menyer for hvert hovedområde.

Temaet "Verktøy" inneholder oppslagsverk og tabeller.

 

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump av kompetansemål. Bilde. På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump av ressurskart Ressurskart

Du kan også bruk ressurskartet på biologisidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 397 oppgaver. Når du klikker på "Oppgaver", blir de sortert i undergrupper som interaktiviteter, drøftingsoppgaver og forsøk med mer.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump av menytilhørighet. Bilde. For å få fram å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under "Inngår i."Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i menyen, og siden får navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt inntil du endrer valget.

Du finner også en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
"Inngår i" viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Verktøy har mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

  • PDF og ePub: Last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
  • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
  • Delingsarena
  • Tree of life: er et interaktivt evolusjonstre med mye informasjon, både om utviklingen av livet på jorda og om familier og arter.
  • Rapportgenerator: god hjelp under føring av forsøksrapporter.

skjermdump av nettsideNettsiden til Transatlantisk havforskningstokt

Læringsressurser fra havforskning

Våren 2013 fulgte vi forskere på et transatlantisk havforskningstokt, og vi har publisert oppgaver, filmer og artikler knyttet til forskningen. Alle ressursene er tilpasset kompetansemål i videregående skole.

 

Kommenter innholdet og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt og en lenke for Kontakt oss. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo Twitterlogo Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA biologi!

Ikonbilde til NDLA biologi.