Fagstoff

Bordoppsett

Publisert: 21.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017

Huskelappen:

Ved valg av bordtyper må du ta hensyn til:

  • størrelse og form på rommet som skal brukes
  • hva slags anledning bordet skal brukes til
  • antall gjester
  • meny og serveringsmåte

Et elegant oppdekket bord med hvit duk og grønne stoler. Foto.Elegant dekket bord

Bordet må alltid passe til anledningen. I et fint selskap som bryllup bør gjestene sitte slik at flest mulig kan se hverandre. Jo finere anledningen er, desto viktigere er det med et velegnet bord.

Rektangulært bord

Et rektangulært bord er avlange bord som er satt sammen til et selskapsbord. Dersom bordet gjøres for langt, kan det virke som en smal tarm. Denne bordtypen gir dårlig plass til bordpynt. Den passer til større enkle selskaper, for eksempel servering av kurs- og konferansegjester.

vilde av rektangulært bordoppsettBordoppsett - rektangulært bord 

Kongebord

Kongebord er betegnelsen på et rektangulært bord satt opp i dobbel bredde. Bordet blir luftig, med god avstand mellom bordsidene. Denne bordtypen gir god plass til bordpynt. Kongebord blir ofte brukt i elegante selskaper med mellom 18 og 30 gjester. 20 gjester på et kongebord er det ideelle.

bilde av kongebordoppsettBordoppsett - kongebord 

Ovalt bord

Et ovalt bord er rektangulære bord i dobbel bredde med et halvsirkelformet bord i hver ende. Denne formen for bordoppsetning får en mykere avslutning og et mer høytidelig preg. Det passer til elegante selskaper på mellom 10 og 28 personer.

bilde av et ovaltbordoppsettBordoppsett - ovalt bord 

Utstikkerbord

Denne formen for bordoppsetning finnes i flere varianter som:

  • U-bord, også kalt hestesko
  • E-bord
  • Kambord

 Denne formen for bordoppsetning blir brukt i større selskaper. Ved et kambord kan det dekkes opp til flere hundre gjester.

bidle av utstikkerbord bordoppsettBordoppsett - utstikkerbord 

Relatert innhold

Generelt