Video

Måleteknikk

Publisert: 18.02.2015, Oppdatert: 05.09.2018

Vi bruker måleverktøy til å måle lengde, trykk, temperatur, volum og elektriske størrelser. Vi bruker standardiserte måleenheter for å sammenlikne de tingene vi måler. Resultatet av målingene angis som et tall, for eksempel er lengden på en Toyota Auris 2015-modell 4 275 mm.

Måleteknikk
Leverandør: Kunnskapsfilm

Målinger gjøres vanligvis med SI-systemet. Enhetene som brukes i dette systemet er:

  • Kilogram (kg) - masse av et stoff
  • Meter (m) - lengde
  • Candela (cd) - lysstyrke
  • Sekund (s) - tid
  • Ampere (A) - elektrisk strøm
  • Kelvin (K) - temperatur
  • Mol (mol) - mengde av et kjemisk stoff

Alle andre måleenheter kan avledes fra disse.

Lenke til "Forskrift om målenheter og måling" hos Lovdata.