Oppgave: Arbeidsoppdrag

Min familie i krigens dager

Publisert: 13.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Arbeidsoppdrag

I denne oppgaven skal elevene forske på egne slektninger, og hvordan kriger opp gjennom historien har påvirket deres liv.

 

Oppgaven er også med på å styrke elevenes digitale kompetanse.

 

norske barn henter suppe«Svenskesuppe» var et kjent begrep under andre verdenskrig. Her henter barn fra Nordstrands folkeskole havresuppe i store spann på vei til skolen.   

Krig og hverdagsliv

I løpet av en 200-årsperiode har Norge vært direkte involvert i krigshandlinger flere ganger – som en del av Danmark-Norge under Napoleonskrigene på 1800-tallet, som okkupert territorium under andre verdenskrig, og som medlem av Natos innsatsstyrker i Irak, Libya og Afghanistan på 2000-tallet.

 

Første verdenskrig og den kalde krigen påvirket også hverdagsliv og samfunnsliv i Norge, selv om vårt land ikke var direkte involvert. Mange som bor i Norge i dag, bærer dessuten med seg minner fra kriger andre steder i verden.

 

Bruk arkivene!

Se filmen

Nasjonens hukommelse 

 

Let på nettsidene til

Arkivverket 

 

 

Arbeidsoppdrag

Du skal nå lage en tidslinje ved hjelp av verktøyet H5P Timeline   som framstiller hvordan din familie, eller dine nærmeste, har blitt påvirket av krig gjennom generasjoner. Husk at beretninger fra hverdagslivet er like interessante som beretninger om modige krigshelter.

 

Bruk eldre slektninger eller bekjente som muntlige kilder. I tillegg kan du bruke dagbøker, brev, bygdebøker og personopplysninger på Internett. Besøk gjerne også Statsarkivet eller regionale arkiver på hjemstedet ditt. Der kan du få hjelp til å finne informasjon om slekta di.

 

Skriv små fortellinger om hva de ulike familiemedlemmene opplevde, og plasser dem på tidslinja. Det blir ekstra fint dersom du også legger inn bilder fra gamle fotoalbum, avfotografering av gamle dokumenter, eller bilder fra de hendelsene som dine slektninger ble involvert i. Du kan også gjøre korte lyd- og videoopptak og publisere disse som en del av framstillingen din. Husk å spørre medvirkende om lov før du gjør dette.

 

Lykke til!

 

Dersom du bruker tid på dette arbeidsoppdraget, lærer du garantert mye om din egen familie, men også mye om hvordan krig og konflikter påvirker enkeltpersoners liv og det samfunnet de er en del av.