Oppgave: Kildeoppgave

Slik dør en helt

Publisert: 14.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Kildeoppgave

I denne oppgaven skal du vurdere bildet som historisk kilde, og sammenholde første- og andrehåndberetninger.

 

En døende lord Nelson omgitt av sine menn. Maleri.Maleri som viser admiral lord Nelsons død i slaget ved Trafalgar i 1805. Bildet er malt av Arthur William Devis i 1812. Klikk på bildet for å studere detaljene nøyere.

 

Mange mennesker døde under Napoleonskrigene. I disse oppgavene får du møte to av dem.

 

Maleriet ovenfor fremstiller admiral lord Nelsons død i slaget ved Waterloo i 1805. Fire år tidligere, i 1801, ledet Horatio Nelson angrepet på København red der matros Nils Ågesen fra Kristiansand ble drept.

 

 

Portrett av admiral lord Nelson. Maleri.Portrett av Horatio Nelson 

Krigscene ombord på engelsk fregatt. Fargeillustrasjon.Lord Nelson faller ved Trafalgar 

Oppgave 1

På denne siden er det tre bilder av den britiske admiralen Horatio Nelson (1758-1805). To av bildene viser lord Nelsons død i slaget ved Trafalgar.

 

 1. Bilder kan leses som en beretning om en historisk hendelse. Er illustrasjonen og maleriet som viser lord Nelson død en førstehåndsberetning eller en andrehåndsberetning?
 2. Sammenlign de to bildene fra slaget ved Trafalgar. Maleriet forsøker å tilføre beretningen en ekstra dimensjon. Hva går denne ut på?
 3. I britisk historieframstilling oppfattes lord Nelson som en krigshelt. Hvordan kommer dette fram i måten han framstilles på i portrettet og bildene fra slaget ved Trafalgar?

 

 

Kilder

Bilde av side i gammel tingprotokoll. Foto.Protokoll Kristiansand byting 12. april 1803

Oppgave 2

I bytinget i Kristiansand tirsdag 12. april 1803 beretter to vitner hva som skjedde da matros Nils Aagesen ble drept under slaget ved København red i 1801. Innholdet i dokumentet kan du lese mer om i fagstoffet om Tidsvitnet Johanne Marie Olsdatter 

 

 1. Hva forteller vitnene om hvordan Nils Aagesen døde?
 2. Er dette førstehåndsberetninger eller andrehåndsberetninger?
 3. Sammenlign framstillingen av lord Nelsons og Nils Aagesens død. Hvilken beretning er mest historisk korrekt?
 

Kilde

Muammar Gaddafi blir drept. Stillbilde fra videoopptak.Muammar Gaddafi blir drept. Stillbilde fra videoopptak.

 

Muammar Gaddafi blir drept - amatørvideo  

 

NB! Sterke bilder!

Oppgave 3

Høsten 2011 deltok norske bombefly i en Nato-styrke som bidro til å styrte Libyas leder, Muammar Gaddafi. Gaddafi ble tatt til fange og umiddelbart drept av sine motstandere. Videobilder fra denne hendelsen ble sendt på fjernsyn verden over, og også publisert i mange norske medier.

 

 1. Hva forteller bildene i denne videoen om Gaddafis død?
 2. Er det en heltemodig død?
 3. Hvorfor tror du norske medier valgte å publisere nettopp dette bildet av Gaddafi?
 4. I aviser og fjernsyn møter vi daglig beretninger i form av bilder fra krigsområder. Hvilke kritiske spørsmål bør vi stille til slike fotografier?