Fagstoff

Å bruke folketellingene

Publisert: 18.02.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

folketellingen 1769. Foto av kilde.Utdrag fra folketellingen i 1769

Folketellingene er lister over innbyggerne i Norge på et bestemt tidpsunkt. De store folketellingene i Norge etter 1800 finner vi på nett på Digitalarkivet sine hjemmesider.

Hvordan bruke folketellingene

Folketellingene inneholder mange opplysninger, blant annet om familieforhold og boforhold. Bodde man i by kan man finne informasjon om hvor mange andre som bodde i bygningen. Bygningen har gjerne et nummer som du kan klikke deg videre på. For de som bodde på gårder, noe et klart flertall gjorde på 1800-tallet, kan man finne informasjon om antall dyr, dyreslag og hva man dyrket. Av personopplysninger kan man finne yrke og fødselsår.

Når du skal søke bør du vite navn på personen og hvor hun eller han kom fra. Hvis du i tillegg vet fødselsår og kanskje fars navn kommer du langt.

Gå inn på Digitalarkivet sine hjemmesider. Velg deg en av databasene på hjelpelinjen øverst. I dette eksempelet bruker vi 1865. Deretter kan du velge fylke og kommune. Vel inne i kommunens folketelling, kan du søke på navn, sivilstand, alder, kjønn, fødested m.m.

Eksempel

Her har vi laget et eksempel som det går an å prøve seg på for å bli kjent med folketellingene.

Velg 1865 via Snarveier/Folketellinger og manntall. Velg så Sør-Trøndelag fylke og Aafjord (Åfjord) prestegjeld. Deretter bruker vi et fornavn som mange har. Fyll ut personinfomasjon ved å skrive "Johan" som fornavn. Søket viser 183 treff.

For å gjøre det enkelt, gå inn på det første treffet som er Johan Johansen. Da får vi opp informasjon om Johan Johansen og alle som bor i samme husstand. Den informasjonen vi kan finne om Johan Johansen er følgende:

 • Gårdsnavn: Berdahl
 • Familiestilling: husfader
 • Yrke: Gårdbruker, leilending.
 • Sivilstand: Gift. Hans kone heter Beret A. Hansdatter. De har fem barn i alderen 19-38 år. Den eldste er kirkesanger, den yngste er skredder. Sønnen på 29 år hjelper faren med gårdsdriften, er gift og har 3 barn.
 • Alder: 68 år
 • Fødested: Åfjorden
 • Dyr: 1 hest, 9 kyr, 19 sauer, 16 geiter og 1 gris. De har bygg, havre og poteter. Andre som bor på gården: Tjenestepiken Mathea Andersdatter.

Vi kan altså si ganske mye ut fra funn i folketellingene. Hvis du vet hvor en person har flyttet etter for eksempel å ha giftet seg, eller for å studere, kan du finne personen i flere folketellinger. Da kan du finne ut mye om den personens liv bare ut i fra folketellingene.

Oppgaver

Aktuelt stoff

Generelt

Relatert innhold

Aktuelt stoff

Generelt