Fagstoff

Tidsvitnet Johanne Marie Olsdatter

Publisert: 14.04.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Tidsvitne

Vaskekone Johanne Marie Olsdatter mistet sin eldste sønn Nils Ågesen i slaget ved København i 1801.

 

 

Mannskap ombord på skip i et sjøslag. Fargetegning.Slaget ved København, gjengitt av den danske tegneren Christian Mølsted i 1901. 

Johanne Maries vitnesbyrd

Bilde av side i gammel tingprotokoll. Foto.Protokoll - tingvitne Kristiansand byting 12. april 1803. Klikk på bildet for å lese teksten i større versjon. 

 

 

 

 

 

Britsike styrker angriper København. Illustrasjon.Britene angriper den dansk-norske flåten ved Købehavns red i 1801. 

Nils Ågesens groteske skjebne

Et rystende vitnesbyrd fra slaget ved Københavns red ble lagt fram av et tidsvitne på bytinget i Kristiansand tirsdag 12. april 1803.

Ei vaskekone i begynnelsen av femtiårene, Johanne Marie Olsdatter, framstilte seg for retten og opplyste at hun var gift med Åge Nilsen Weibye. Ektemannen hadde vært til sjøs i fem år uten at hun hadde hørt noe fra ham. Hun hadde fått vite at han skulle være matros i kongens tjeneste ved Holmen i København.

I sine «trengende omstendigheter» hadde hun søkt understøttelse av fattigkommisjonen. Da kommisjonen hørte at hun hadde mistet eldstesønnen Nils ved slaget i København to år tidligere, mente de at det kongelige admiralitetskollegiet sikkert ville yte økonomisk hjelp dersom hun kunne dokumentere dødsfallet.

To orlogsmatroser ble framstilt som vitner, og den ene kunne fortelle at han hadde kjent Nils Ågesen godt mens denne tjente som matros ved Holmen. På den fatale dagen hadde han selv styrt en barkasse (stor skipsbåt), som Nils og flere andre befant seg i da de etter kommando skulle om bord på skipet «Rendsborg». Idet Nils skulle gå opp fallrepstrappa, hadde vitnet sett at han fikk skutt av hele underlivet av en skråsekk fra fienden, så innvollene og føttene falt overbord og resten av legemet straks deretter også ble kastet i havet.

Det andre vitnet hadde vært Nils Ågesens romkamerat i København i mer enn ett år. Han hadde ikke selv sett hendelsen, men hadde hørt av mange andre matroser at det hadde skjedd slik første vitne hadde forklart. Den tretti år gamle kristiansanderen var blitt truffet av en såkalt skrå – en sekk fylt med små jernkuler, jernstykker eller blykuler. Slike hadde en ekstrem haglladningseffekt og ble gjerne brukt i kanoner i stedet for vanlige kuler for skyting på kort hold.

 

Oppgaver

Generelt

Relatert innhold

Generelt