Video

Pushuper på kettlebell

Publisert: 11.03.2015, Oppdatert: 01.02.2016

En god måte å trene seg opp i pushups om en ikke mestrer vanlig pushups, er å plassere den ene armen litt høyere (her kettlebell) enn den andre.