Oppgave

De ubehagelige spørsmålene

Publisert: 04.02.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Jente med referatblokk. Foto.  

Tid

30 min

 

Vanskegrad

middels

 

Justisminister Anders Anundsen blir intervjuet av journalister. Foto.  

Bakgrunnsstoff

Før du svarer på oppgavene, bør du lese de tre tekstene som er relatert til denne oppgaven:
 • mediekommentaren «Anundsens metode»
 • fagteksten «Den fjerde statsmakt»
 • fagteksten «Research og intervjuteknikk»

 

Oppgave 1

 1. Forklar hvorfor pressen ofte omtales som «den fjerde statsmakt».
 2. Journalister stiller ofte ubehagelige spørsmål til politikere. Hvorfor er dette en del av pressens samfunnsoppdrag?
 3. Forklar forskjellen mellom åpne og lukkede spørsmål.
 4. Som oftest velger journalister å stille åpne spørsmål, men av og til stiller de et lukket spørsmål til en politiker. Hva kan grunnen være til det?
 5. I mediekommentaren «Anundsens metode» gjør Sven Egil Omdal et poeng av at journalister ikke får anledning til å stille oppfølgingsspørsmål til justisministrer Anders Anundsen (Frp). Hvorfor er slike spørsmål spesielt viktige når man intervjuer en politiker?
 6. Hvordan svarer Anundsen på beskyldningene om at han gjør seg utilgjengelig for pressen?

 

Oppgave 2

Tenk deg at du er journalist. Formuler to åpne og to lukkede spørsmål til justisministeren om regjeringens asylpolitikk.

 

Oppgave 3

Tenk deg at du er medierådgiver for justisminister Anders Anundsen. Hvilke råd vil du gi ham når det gjelder håndtering av kritiske journalister?

 

Relatert innhold

Generelt